EĞİTİM KURUMLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİNİN KURUCUSU

Bugün andığımız ismiyle eğitim faaliyetlerine başlaması biraz yakın tarihte olsa da Işık Üniversitesi’nin kökeni cumhuriyet öncesine kadar dayanmaktadır. İlk kez 1885 yılında Selanik’te Feyz-i Sıbyan Mektebi ismiyle eğitim vermeye başlayan; cumhuriyetin kuruluşu ve akabinde inkılaplar […]