DEVLETLER

1.GÖKTÜRK KAĞANLIĞININ KURULUŞU

Hepimizin bir özgünlüğü olarak; Türk adını isminde taşıyan ilk devlet olan Göktürk Devleti; 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Yüz ölçümü 6 milyon kilometrekareyi geçen Göktürk Kağanlığı’nın batı kanadını; o zamanki Türk töresi gereği Bumin’in kardeşi […]