DEVLETLER

DOĞU VE BATI GÖKTÜRK KAĞANLIKLARI

Hunların soyundan gelen Aşina boyu tarafından Orta Asya’da yeni bir devlet kurulmasından; akabinde bu Göktürk Devleti’nin iç çekişmeler sonucu ikiye ayrılışından daha önce bahsetmiştik. Şimdi ise kurulmuş olan bu devletin ikiye ayrılışından sonraki dönemi ele […]