Roma İmparatorluğu’nu kim kurdu?

Akdeniz hakimiyeti Osmanlı Devleti‘nin eline geçmeden önceki dönemlerde aynı coğrafyada kurulmuş en büyük devlet olan Roma İmparatorluğu; elbette bu şaşalı ve ismini herkesin duyduğu zamanlardan önce bir kuruluş ve gelişim evresine sahiptir. Yazımızın başlığından da az çok anlaşıldığı üzere içeriğimizde Roma’nın henüz bir şehir devleti olduğu, merkezini yeni yeni inşa ettiği dönemlere değineceğiz.

İlk Roma İmparatoru kimdir?

Bu soruya cevap vermeden önce bir ayrım yapmak gerekirse; Roma İmparatorluğu’nun tarihi üç evreye ayrılmaktadır: Roma Krallığı, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu.

Roma İmparatorluğu dönemine geçinceye kadar söz konusu devlet çoktan otoritesini sağlamış ve İtalya’dan dışarı çıkarak üç kıtaya yayılmıştı. Eğer o bilinen Roma döneminin ilk imparatorunun ismi verilecekse; bu kişi Augustus’tur. M.Ö. 27 yılında cumhuriyeti bir imparatorluk haline getirmiş ve fetihler devam etmiştir. Bir dipnot olarak de belirtelim; Pompey, Sezar gibi tarihe mal olmuş kişilerin hükümdarlığı Roma cumhuriyeti dönemine denk gelmektedir.

Bu genel bilgilerden sonra inebildiğimiz en eski tarihlere, Roma’nın tohumlarının atıldığı zamanlara inelim:

Roma Krallığını kim kurdu?

M.Ö. 750’li yıllara kadar uzanan Roma’nın bu ilk dönemleri için en çok kabul gören görüş şudur ki; Roma Krallığı Remus ve Romulus adlı iki kardeş tarafından kurulmuştur.

Roma Krallığı, Batı İtalya’daki bu küçücük alanda kurulmuştu.

Roma’nın kurucusu olarak kabul edilen bu ikili ile yerli halk arasında birtakım farklılıklar olduğu için bu konuya da değinmek gerekir:

Öncelikle Roma ve çevresinin yerli halkı Latinlerdir. Bu her zaman da öyle olmuştur. Fakat Remus, Romulus ve krallığın kurulmasında yardımcı olan kurmaylar ise Etrüsk kökenlidir. Tarihe ilgili olanlar bilir: Etrüskler; çeşitli sebeplerden dolayı Batı Anadolu’dan gemilerle İtalya’ya göç etmiş bir Anadolu halkıdır.

Roma Krallığı’nın kuran bu göçmen halk Etrüsklerin bazı ön Türk tarihçileri tarafından Türk oldukları iddia edilse de bunlar içinden çıkılamayacak konulardır, hiç girmemekte fayda var. Türkler Türk’tür, Etrüskler Etrüsk, Romalılar Romalı… Ama iddianın sebeplerini merak edenler varsa bu görüşü savunanların en büyük kanıtları; Etrüsk dili ile eski Türkçe arasında bulunan benzerlikler, “Etrüsk” ve “Türk” telaffuzları arasındaki benzerlik ve Türklerdeki Asena soyu ile Etrüsklerdeki Aşina gibi efsanelerin büyük oranda eşleşmesidir.

Tıpkı Türklerdeki Asena efsanesi gibi Etrüsklerde de Aşina efsaneleri vardır. Hatta Romus ve Romulus’un bir dişi kurdun doğurduğu iki kardeş olduğu bile yer yer anlatılmaktadır.

Krallığın kurulmasına dönersek; uzunca bir süre Etrüskler ve Latinler barış içinde bir arada yaşamış olsalar da Roma şehrinin inşası sırasında Etrüskler Latinlere karşı üstünlük kurmaya çalışmış; yerli halkı zorla çalıştırmışlardır. Her ne kadar şehir kurulup gelişmeye devam etse de iki grup arasındaki bu soğukluk sürekli devam etmiştir: Ta ki Latin aristokratlar güçlenene kadar…

Etrüsk soylularına egemenlik kuracak kadar güçlenen Latinler zamanla devlet yönetimini ele geçirmiş; M.Ö. 509 yılında dönemin Etrüsk Kralı Superbus’u kovmuşlar ve Roma Cumhuriyeti evresini başlatmışlardır. Bölgede kalan Etrüskler de zamanla asimile olup Latinlerin arasında erimişlerdir.

Sonuç itibariyle Roma Krallığı Etrüsk asıllı Remus ve Romulus tarafından kurulmuş ve Roma, yani Rome ismi de bu kuruculara ithafen konulmuştur.


GÜNCEL YAZILAR:

GELECEK PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?


4 Comments

  1. Sayın, Martin Eden (Bu ismin müstear olduğunu biliyorum, ama öyle yazmışsınız .)
    Yazmakta olduğum Pedagoji Tarihi isimli kitabıma kaynak göstermek kaydıyla yazılarınızdan özetleyerek, kısaltarak veya aynen -resimlerle- alıntı yapmak istiyorum.
    İzin verip vermeyeceğiniz hususunda cevap vermenizi rica ederim.
    Dr. Nusret Alperen nusretalperen1944@gmail.com

  2. Sayın Dr. Alperen;

    Kimkurdu sitesinde yazılan yazılar yazarların araştırmaları ve derlemeleri neticesinde kişisel olarak yazdıkları, herhangi bir proje veya telif kaygısı gütmeyen çalışmalardan oluşmaktadır. Ülkemizin bir doktorunun İnsanlara yararlı olacak şekilde kaleme aldığı bir kitaba kaynakça olarak gösterilmek bizim için gerçekten büyük bir onurdur. Fakat yazıları kullanmak için herhangi bir talepte bulunmanıza gerek yoktur. Dilediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Yazılar anonim niteliklidir. Üstün nezaketinizden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Eserinizde başarılar dileriz…:)

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*