KUZEY VE GÜNEY HUN DEVLETLERİ

Kuzey Hun Devleti ve Güney Hun Devleti; Türk tarihindeki klasik bölünmelerin ve anlaşmazlıkların en iyi örneklerinden biridir… Doğu Hunlarının Kuzey ve Güney Hunları olarak bölünmesinden ve ondan da öncesine dair Büyük Hun Devletinden geçmiş yazılarımızda bahsetmiştik. Üzerlerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Kuzey Hun Devletini Kim Kurdu?

Bildiğiniz gibi devleti Çin boyunduruğunu kabul ederek yöneten Panu’ya karşı; bağımsız ve bölgeye hakim bir Hun Devleti’ni savunan yeğeni Pi ayaklanmış; bunun sonucunda da M.S. 54 yılında Pi kuzeyde, Panu güneyde olmak üzere devlet ikiye bölünmüştür. Dolayısıyla Kuzey Hun Devleti’nin kurucusu Pi’dir.

Güney Hun Devleti’ni Kim Kurdu?

M.S. 54’te meydana gelen söz konusu ayrılıktan sonra Çin’e komşu olan Güney bölgesinin kurucusu de Panu olmuştur.

Bu bölümden sonra Güney Hunları Çin boyunduğu altında, asimile olma tehlikesiyle karşı karşıya bir hayat sürerken; Pi önderliğindeki özgür ruhlu Kuzey Hunları ise bölgelerinde güçlenmeye ve söz hakkı elde etmeye başlamıştı. Bulunduğu bölgenin yerel halkları olan Sienpiler ve diğer ufak toplulukları da hakimiyet altına alan Pi; artık Güney Hunlarına,dolayısıyla Çin’e bile karşı koyabilecek güçteydi.

Bu gücünü doğru hamlelerle ve istikrarlı bir şekilde kullanan Pi ve Kuzey Hunları; M.S. 65 yılında, hakimiyetlerini Çin sınırına kadar genişletmiştir. Yarattıkları tehdit ile Çin’den çeşitli imtiyazlar almayı başarmışlar ve dolayısıyla Hunlara o eski birlik ve refah dönemini kısmen de olsa yaşatmışlardır.

Kuzey Hun Devleti Ne Zaman Yıkıldı?

Fakat bu yükseliş dönemi; hiç hesaba katılmayacak bir etkenden dolayı kısa sürmüştür: Sienpiler…

Kuzey Hun Devleti’nin kuzey sınırını yurt edinen Sienpiler eski güçlerine kavuşmuşlar ve zamanla Hunlar için bir tehdit haline gelmişlerdir. Kuzey Hunlarının güneyde Çin’e, kuzeyde ise Sienpilere karşı verdiği 30 yıllık ağır ve kanlı mücadele sonunda M.S 91 yılında devlet yıkılmış. Hun boyları da Sienpilerden kurtulmak için kitleler halinde batıya göç etmeye başlamışlardır. Göç yolunda önceden ayrılmış olan Batı Hunlarıyla da birleşen Kuzey Hunları; Kavimler Göçü’nü başlatacak olan ilk domino taşını devirmiştir.

Güney Hun Devleti ise Çin egemenliği ve asimilasyonu altında yaşamına devam etmiştir.


GÜNCEL YAZILAR:

GELECEK PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*