BAKANLIKLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kim kurdu?

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı için “Ülkemizde tüm kırsal alanlardaki pek çok faaliyetten sorumlu bir bakanlıktır.” şeklinde bir tanım yapmak mümkündür. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı; birazdan göreceğimiz gibi Osmanlı Devleti’nin ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin […]

BAKANLIKLAR

Ticaret Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan bakanlıklardan biri olan T.C. Ticaret Bakanlığı, ülkemizdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesinden, kanunlara uygun bir şekilde yürümesinden sorumlu olan bakanlıktır. İnsanlık tarihinde son derece modern bir çağ yaşadığımız 21. yüzyılda ticaretin ülkelerin gücünü […]

BAKANLIKLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı kim kurdu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; ülkemizdeki tüm sınai, endüstriyel ve teknolojik yasama, yürütme ve kamusal ar-ge çalışmalarından sorumlu olan bakanlıktır. Birazdan kuruluşunu ve tarihçesini inceleyeceğimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; ilk olarak iktisadi ve ticari faaliyetler içerisinde […]

BAKANLIKLAR

Sağlık Bakanlığı’nı kim kurdu?

Tam adı ile T.C. Sağlık Bakanlığı; Türkiye’de sağlık işlerinden sorumlu olup, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan herkesin bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan sağlıklı bir hayat sürmesi amacıyla hizmet vermekte olan bakanlıktır. Sağlık Bakanlığı; kurulduğu günden günümüze […]

ASKERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nı kim kurdu?

Milli savunma, bir ülkenin en önemli bileşenlerinden biridir. Biliyoruz ki bir ülkenin milli savunma, adalet, kültür ve turizm, içişleri ve dışişleri kulvarlarındaki faaliyetlerinde öncelik ayrımı yapmak zordur. Eğer ki biri doğru yürümezse bundan mutlaka diğerleri […]

BAKANLIKLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kurucusu kim?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; ülkemizde her türlü kültürel çalışmadan, kültürel değerlerin muhafaza edilmesi ve gelecek kuşaklara başarıyla taşınmasından, yine her türlü turizm çalışmasının koordineli ve başarılı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu bir bakanlıktır. Kültür ve […]

BAKANLIKLAR

İçişleri Bakanlığı’nı kim kurdu?

Bir ülkenin idari, güvenlikle alakalı ve daha birçok alanda tüm içişlerinden sorumlu bakanlığı olan içişleri bakanlığı, son derece kapsamlı görev tanımı olan bir kamu makamıdır. Nasıl ki dışişleri makamları tüm dış temasları ve diplomatik ilişkileri, […]

BAKANLIKLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Hazine ve maliye işleri bir ülkenin yönetiminde en önemli kulvarlardan, en özenli stratejiyi ve kaynak yönetimini gerektiren idari kollardan biridir. Helek ki 21. yüzyılda olduğumuz ve daha da ilerisine yol aldığımız düşünülürse, günümüzde konvansiyonel savaş […]