BAKANLIKLAR

Sağlık Bakanlığı’nı kim kurdu?

Tam adı ile T.C. Sağlık Bakanlığı; Türkiye’de sağlık işlerinden sorumlu olup, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan herkesin bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan sağlıklı bir hayat sürmesi amacıyla hizmet vermekte olan bakanlıktır. Sağlık Bakanlığı; kurulduğu günden günümüze […]

ASKERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nı kim kurdu?

Milli savunma, bir ülkenin en önemli bileşenlerinden biridir. Biliyoruz ki bir ülkenin milli savunma, adalet, kültür ve turizm, içişleri ve dışişleri kulvarlarındaki faaliyetlerinde öncelik ayrımı yapmak zordur. Eğer ki biri doğru yürümezse bundan mutlaka diğerleri […]

BAKANLIKLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kurucusu kim?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; ülkemizde her türlü kültürel çalışmadan, kültürel değerlerin muhafaza edilmesi ve gelecek kuşaklara başarıyla taşınmasından, yine her türlü turizm çalışmasının koordineli ve başarılı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu bir bakanlıktır. Kültür ve […]

BAKANLIKLAR

İçişleri Bakanlığı’nı kim kurdu?

Bir ülkenin idari, güvenlikle alakalı ve daha birçok alanda tüm içişlerinden sorumlu bakanlığı olan içişleri bakanlığı, son derece kapsamlı görev tanımı olan bir kamu makamıdır. Nasıl ki dışişleri makamları tüm dış temasları ve diplomatik ilişkileri, […]

BAKANLIKLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Hazine ve maliye işleri bir ülkenin yönetiminde en önemli kulvarlardan, en özenli stratejiyi ve kaynak yönetimini gerektiren idari kollardan biridir. Helek ki 21. yüzyılda olduğumuz ve daha da ilerisine yol aldığımız düşünülürse, günümüzde konvansiyonel savaş […]