Genel

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kim kurdu?

Gençlik, bir ülkenin tüm hammaddelerden daha fazla önem arz eden sermayesidir. Bir devletin gelecek 25, 50, 75, hatta 100 yıl sonrasına dair sigortasının, yatırım fonunun; o devletin sınırları dahilinde yaşamakta olan genç nüfustan ibaret olduğunu […]

Genel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Bir ülkenin kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabilmesi, başka ülkelere muhtaç olmadan var olup uygarlık kurabilmesi için gerekli olan en önemli kriterlerden biri enerji üretimi ve tabii kaynakların işlenip değerlendirilmesidir. Isınma ve yakıt ihtiyacı dışında bugün “enerji”, […]

Genel

Milli Eğitim Bakanlığı’nı kim kurdu?

Eğitim; bir ülkenin var olmasında ve çağa uyum sağlamasında en önemli kriterlerden biridir. En temelde aile kurumu ile başlayıp sonra eğitim kurumları aracılığıyla devam eden bir bireyin eğitim süreci, o bireyin yetişkin olacağı zaman olan […]

Genel

Dış İşleri Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Bir ülkenin yönetiminde en önemli makamlardan biri şüphesiz ki o ülkenin dış işleri bakanlığıdır. Çünkü kapsama alanına giren her türlü faaliyet ile dış işleri, bir devleti diğer devletler tarafından kabul edilebilir unsurdur. Devlet dış işleri […]

Genel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kim kurdu?

Türkiye Cumhuriyeti’ni refah seviyesi daha yüksek, daha kaliteli, daha yaşanabilir bir ülke haline getirmekten sorumlu olan ve bu amaç için çalışmakta olan pek çok bakanlıktan bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve […]

Genel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Uzun haliyle, yani resmi yazışmalarda kullanılan tam adı ile “Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, Türkiye Cumhuriyeti kabinesinde faaliyet gösteren bakanlıklardan biridir. İlgi alanları ve sorumlulukları tamamen yurttaşların günlük hayatlarındaki çalışma standartları, yaşam […]

Genel

Adalet Bakanlığı’nı kim kurdu?-Adalet Bakanlığı kimin?

Bakanlıklar; edindikleri göreve göre bir devletin iş bölümü yapan, bu iş bölümü doğrultusunda tüm devlet işlerinin daha verimli ve daha düzenli yürümesini sağlayan kamu birimleridir.Devletimizin bünyesinde de farklı sorumluluklar üstlenmiş olan pek çok bakanlık vardır […]

Genel

Ahmet Davutoğlu kimdir?-Ahmet Davutoğlu’nun hayatı

Ahmet Davutoğlu; genç yaşlardan beri tüm dünyadan farklı kültürleri, farklı felsefi ve ideolojik akımları okuyup öğrenmiş, bu bilgi birikimiyle uzun yıllar boyunca Türkiye’nin sağ siyasetine dahil olmuş, Türkiye’nin yanı sıra kariyeri boyunca yurt dışında da […]