Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kim kurdu?

Gençlik, bir ülkenin tüm hammaddelerden daha fazla önem arz eden sermayesidir. Bir devletin gelecek 25, 50, 75, hatta 100 yıl sonrasına dair sigortasının, yatırım fonunun; o devletin sınırları dahilinde yaşamakta olan genç nüfustan ibaret olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü bugün çocuk ve genç yaşta iken eğittiğiniz bireyler, az önce söylediğimiz yıllar sonrasında 30-40-50’li yaşlardaki öğretmenler, doktorlar, mühendisler, yöneticiler olarak hizmet etmeye başlarlar, ülkenin ve halkın kaderini belirlemek hususunda bayrağı devralırlar. Sonra da onlar kendi dönemlerinin çocuklarına ve gençlerine dair sorunları tartışır, politikalar ve stratejiler belirlerler. Bu devran böyle sürüp gider…

Gençliğin eğitimi ve yetiştirilmesi dediğimiz zaman temel kategorileri şu şekilde sıralayabiliriz: Zihinsel terbiye, sosyal terbiye, beden terbiyesi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı; yukarıda bahsedilen ihtiyaçlar doğrultusunda politikalar belirlemek, ülkemizde yaşayan genç nüfusun en iyi şekilde kendini yetiştirme imkanlarına erişmesini sağlamak, gençlik sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm bulunması için faaliyet göstermekte olan bakanlıktır. Kabinede görevli bakanlıklardan biri olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, zaman zaman kapanıp, bazen de başka kurumların bünyesinde faaliyet göstermiş olsa da son haliyle başlı başına, bağımsız bir bakanlık olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kimin?

Bir kamu makamı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın özel mülkiyetinden ziyade kime karşı sorumlu olduğundan, çalışmalarını yürütmekte ve koordine etmekte kimin görevli olduğundan bahsetmek daha doğru olacaktır. O yüzden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sahibinin kim olduğu sorusuna;

“T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sahibi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bakanlığın çalışmalarının sağlıklı ve koordineli bir şekilde devam etmesinden sorumlu olan kişi dönemin gençlik ve spor bakanıdır. Bakanlık tüm faaliyetlerinde doğrudan T.C. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı iken, ikincil dereceden de Bakanlar Kurulu ve TBMM’ye karşı sorumludur.”

şeklinde yanıt vermek mümkündür.

İçinde bulunduğumuz zamanda T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı vazifesini Mehmet Kasapoğlu yürütmektedir.

Günümüz Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet KASAPOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kim kurdu?

Yazının başında söylediğimiz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı en son haline kavuşuncaya kadar Cumhuriyet’in İlanı’ndan beri farklı isimler ve farklı kurumlar bünyesinde faaliyet göstermiştir. Yazımızın odak noktası son hali olsa da eski hallerden bu yana güncellenme sürecini görebilmek adına kısa bir kronolojik anlatım yapmamız daha uygun olacaktır:

 • Gençlik ve spor işleri adına ilk kez 29 Haziran 1938 tarihli 3530 sayılı kanun ile “Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Bu genel müdürlük ilk olarak Başbakanlık, 1942’de Milli Eğitim Bakanlığı, 1960’ta ise tekrardan Başbakanlık bünyesinde katılmıştır.
 • 3 Kasım 1969 tarihinde “Spor Bakanlığı” kurularak söz konusu çalışmalar bir bakanlık bünyesinde devam ettirilmeye başlanmıştır.
 • 1972 yılında bakanlığın adı “Gençlik ve Spor Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Bu esnada Başbakanlığa bağlı olan Beden terbiyesi Genel Müdürlüğü halen mevcuttur.
 • 1983 yılında “Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı” kurularak bu bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığı birleştirilmiş ve tek bir çatı altında var olmuştur. Aynı zamanda Başbakanlığa bağlı olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü de yine mevcuttur bu esnada.
 • 1986 yılında Başbakanlığa bağlı olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün adı “Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
 • 1 Nisan 1989’da Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı kapatılmış, Milli Eğitim Bakanlığı tekrardan kendi başına faaliyet göstermeye başlamış, “Gençlik ve Spor” kısmı ise kapsamlı bir bakanlık seviyesinden alınarak “Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı” ile Başbakanlığa bağlı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü’nün yeni hali olan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” bünyesinde çalışmalarına devam etmiştir.
 • En son 2011 yılına geldiğimiz zaman tekrardan başlı başına bir bakanlık seviyesinde olacak şekilde “T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı” adı ile tekrardan kurulmuştur. Ayrıca Başbakanlığa bağlı olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kapatılmış, yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan “Spor Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Yani daha verimli bir iş bölümü, daha merkezcil bir çalışma şeması oluşturulmuştur.

Evet sevgili okurlar. Yukarıdaki tarihsel süreçten anlayabileceğimiz gibi 1969 yılında kurulan bir Gençlik ve Spor bakanlığı mevcuttur. Bu bakanlık Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı, Süleyman Demirel Başbakan iken kurulmuştur. İlk bakanı ise İsmet Sezgin olmuştur fakat tahmin edeceğiniz üzere aradan uzun yıllar geçmiş, müdürlük ve bakanlık faaliyetlerinde sürekli değişiklikler yapılmış ve en son kurulan hali eskisine kıyasla çok çok farklı bir bünyeye kavuşmuştur. Dolayısıyla yazımızın odak noktası olan 2011 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bilgilerini tırnak içinde veriyoruz:

“T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı; 3 Haziran 2011 tarihinde dönemin Bakanlar Kurulu ve TBMM tarafından kurulmuştur. Bakanlığın kurulduğu dönemde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan ise Recep Tayyip Erdoğan’dır. İlk Gençlik ve Spor Bakanı ise Suat Kılıç olmuştur.

İlk Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kuruluşu için TBMM’nin yetki verdiği kanun 6 Nisan 2011 6223 Sayılı kanun iken, kararın uygulandığı KHK 3 Haziran 2011 638 Sayılı “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”dir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kuruluşu ve tarihçe hakkında söylenecekler bu kadardır. Hepinize selamlar, sağlıcakla kalın sevgili okurlar.

Yazımızı bitirirken sizlere başlangıcı 2011’de kurulan hali olmak üzere bugüne kadar görev yapmış olan Gençlik ve Spor Bakanları’nın listesini veriyoruz:

 1. Suat KILIÇ (6 Temmuz 2011- 25 Aralık 2013)
 2. Akif Çağatay KILIÇ (25 Aralık 2013 – 19 Temmuz 2017)
 3. Osman Aşkın BAK (19 Temmuz 2017 – 10 Temmuz 2018)
 4. Mehmet KASAPOĞLU (10 Temmuz 2018 – Halen)

GÜNCEL YAZILAR:

GELECEK PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*