Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Bir ülkenin kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabilmesi, başka ülkelere muhtaç olmadan var olup uygarlık kurabilmesi için gerekli olan en önemli kriterlerden biri enerji üretimi ve tabii kaynakların işlenip değerlendirilmesidir. Isınma ve yakıt ihtiyacı dışında bugün “enerji”, “güç” gibi isimlerle adlandırdığımız şey çeşitli doğal veya yapay kaynakların uygun bir şekilde işlenip elektriğe dönüştürülmesinden ibarettir. “Enerji kaynağı”, “Güç santrali” gibi isimler duyduğumuz zaman fosil yakıtlar haricinde aklımıza gelmesi gereken tek şey elektriktir. Elektriğin sanayi ve endüstrideki, milli savunmadaki, bayındırlık işlerindeki, hizmet sektöründeki, en basit günlük ihtiyaçlarımızdaki yeri ve önemi düşünülecek olursa, bir ülkenin tabii kaynaklarını verimli bir şekilde değerlendirmesi ve doğru bir enerji politikasıyla kendisini dış ülkelerden bağımsız yapacak enerji üretimini sağlamasının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Ülkemiz de enerji ve doğal kaynaklar işleriyle ilgilenmesi için bakanlık seviyesinde bir birimin olması gerektiğine karar vermiş ve bu ihtiyacın bir ürünü olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sahibi kim?

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” olarak adlandırdığımız makamın kamuya ait olması sebebiyle her şeyden evvel Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olduğunu söyleyebiliriz. Yani özel sektörde olduğu gibi sadece bir birey olarak kurucusundan, mülkiyet hakkını elinde bulunduran bir kişi veya holdingten bahsetmek mümkün değildir.

Görev tanımı da düşünülecek olursa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kimin olduğu sorusu en iyi şu şekilde cevaplanabilir:

“T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sahibi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bakanlığın en üst yetkilisi ve faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesinden sorumlu olan kişi dönemin enerji ve tabii kaynaklar bakanıdır. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüm faaliyetlerinde asli olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı iken, ikincil dereceden de Bakanlar Kurulu ve TBMM’ye karşı sorumludur.”

Şu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmakta olan kişi Fatih Dönmez’dir.

Günümüz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ

Bakanlığın işleyişinden bahsetmişken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görev ve sorumluluklarını:

 • Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak
 • Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak
 • Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek

şeklinde özetleyebiliriz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı kim kurdu?

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; diğer birçok bakanlığa göre çok çok sonradan kurulmuş olan bir bakanlıktır. Bu soruyu da şu şekilde cevaplayabiliriz:

“T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 25 Aralık 1963 tarihinde dönemin TBMM ve Bakanlar Kurulu tarafından kurulmuş, 27 Aralık 1963’te çalışmalarına fiilen başlamıştır. Bakanlığın kurulduğu dönemde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel iken, Başbakan İsmet İnönü’dür. Türkiye’nin İlk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Arif Hüdai Oral olmuştur.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 25 Aralık 1963 tarihli ve 4-400 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Onayı ile ve 4951 Sayılı Kanun’un verdiği yetkiyle kurulmuştur.

İlk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Arif Hüdai ORAL (1925 – 13 Şubat 2005)

Bu bakanlıkla ile ilgili özgün bir ayrıntıyı da belirtelim: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile birlikte kurulduğu günden beri kesintisiz bir şekilde hizmet vermekte olan bakanlıklardan biridir.

Söyleyeceklerimiz bu kadardır sevgili okurlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yazımızı siz değerli okurlarımıza bakanlığın kurulduğu günden bu yana görev yapmış olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarının ve görev yaptıkları zaman aralıklarının listesini sunarak bitiriyoruz:

 1. Arif Hüdai ORAL (27 Aralık 1963 – 22 Şubat 1965)
 2. Mehmet TURGUT (20 Şubat 1965 – 27 Ekim 1965)
 3. İbrahim DERİNER (27 Ekim 1965 – 1 Nisan 1967)
 4. Refet SEZGİN (1 Nisan 1967 – 3 Kasım 1969)
 5. Sabit Osman AVCI (3 Kasım 1969 – 28 Kasım 1970)
 6. Mehmet Selahattin KILIÇ (28 Kasım 1970 – 10 Aralık 1970)
 7. Nahit MENTEŞE (10 Aralık 1970 – 26 Mart 1971)
 8. İhsan TOPALOĞLU (26 Mart 1971 – 28 Eylül 1971)
 9. Atilla SAV (28 Eylül 1971 – 10 Kasım 1971)
 10. Nezih DEVRES (10 Kasım 1971 – 23 Mayıs 1972)
 11. Mehmet Nuri KODAMANOĞLU (1 Haziran 1972 – 7 Nisan 1973)
 12. Kemal DEMİR (15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974)
 13. Cahit KAYRA (26 Ocak 1974 – 18 Ekim 1974)
 14. Erhan IŞIL (18 Ekim 1974 – 31 Mart 1975)
 15. Mehmet Selahattin KILIÇ (31 Mart 1975 – 1 Haziran 1977)
 16. Neşet AKMANDOR (1 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977)
 17. Kamran İNAN (21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978)
 18. Deniz BAYKAL (5 Ocak 1978 – 12 Kasım 1979)
 19. Esat KIRATLIOĞLU (12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980)
 20. Serbülent BİNGÖL (21 Eylül 1980 – 22 Aralık 1981)
 21. Fahir İLKER (23 Aralık 1981 – 13 Aralık 1983)
 22. Cemal BÜYÜKBAŞ (13 Aralık 1983 – 7 Ocak 1985)
 23. Sudi TÜREL (7 Ocak 1985 – 22 Aralık 1987)
 24. Fahrettin KURT (22 Aralık 1987 – 30 Nisan 1991)
 25. Togay GEMALMAZ (30 Nisan 1991 – 23 Haziran 1991)
 26. Muzaffer ARICI (23 Haziran 1991 – 21 Kasım 1991)
 27. Mehmet Ersin FARALYALI (21 Kasım 1991 – 25 Haziran 1993)
 28. Veysel ATASOY (25 Haziran 1993 – 6 Ekim 1995)
 29. Şinasi ALTINER (6 Ekim 1995 – 7 Mart 1996)
 30. Hüsnü DOĞAN (7 Mart 1996 – 28 Haziran 1996)
 31. Recai KUTAN (28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997)
 32. Mustafa Cumhur ERSÜMER (30 Haziran 1997 – 12 Ocak 1999)
 33. Ahmet Ziya AKTAŞ (12 Ocak 1999 – 29 Mayıs 1999)
 34. Mustafa Cumhur ERSÜMER (29 Mayıs 1999 – 9 Mayıs 2001)
 35. Zeki ÇAKAN (9 Mayıs 2001 – 18 Kasım 2002)
 36. Mehmet Hilmi GÜLER (18 Kasım 2002 – 1 Mayıs 2009)
 37. Taner YILDIZ (1 Mayıs 2009 – 28 Ağustos 2015)
 38. Ali Rıza ALABOYUN (28 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015)
 39. Berat ALBAYRAK (24 Kasım 2015 – 10 Temmuz 2018)
 40. Fatih DÖNMEZ (10 Temmuz 2018 – Halen)

GÜNCEL YAZILAR:

GELECEK PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*