Birleşmiş Milletler’i Kim Kurdu?

Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945’te kurulmuştur. Dünya barışını korumak ve uluslar arasında kültürel, ekonomik ve toplumsal bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler Örgütünün görünürdeki görevi adalet, ekonomi, Dünya barışı’dır.

Birleşmiş Milletler 6 tane kurumu bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi New York’tadır. Geriye kalan 1 tanesi ise Hollanda’nın Lahey şehrindedir. Günümüzde neredeyse tüm ülkeler Birleşmiş Milletler üyesidir. Yakın tarihte Güneu Sudan’ın ve bir kaç ada ülkesinin de katılımıyla şu anda 193 üyesi bulunmaktadır.

İkinci Dünya savaşının verdiği buhranı üzerinden atmakta güçlük çeken galip ve mağlup ülkeler artık savaşların 19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren kazanç değil kayıp olarak geri döndüğünün farkına vardılar. Bu sebeple gerek ekonomilerini düzene sokmak gerekse halkların psikolojilerinin düzelmesini sağlamak amacıyla dönemin en büyük iki devleti öncü bir antlaşma imzalamıştır.
Atlantik Antlaşması
olarak bilinen bu anlaşma ile Birleşik Krallık ve Amerika artık topraklarını genişletmek istemediklerini ve Dünay’daki tüm ulusların ve halkların kendi ülke sınırları içinde barış içinde yaşamasını arzuladıklarını dile getirmiştir. Bu sebeple 9 Ağustos 1941’de Atlantik Bildirisi bu en büyük iki ülke arasında imzalanmıştır.

Atlantik Bildirisi ile Dünya barışı ve sükununu sağlama yolunda atılımlarda bulunan devletler ilk olarak müteffikleri yani Dünya savaşlarının kazanan taraflarına “Birleşmiş ulusların savaş güçleri”, “Birleşmiş ülkeler” şeklinde anmaya başlamıştır. 1943 yılında Moskova, Tahran ve Kahire’de yapılan müttefikler arası toplantılarda SSCB, ABD, Birleşik Krallık, Çin, Rusya ve Fransa temsilciliği ile ilk olarak “Birleşmiş millet olma fikri” ortaya atılmıştır.

Ardından San Francisco konferansı adı verilen toplantıda çoğunluğu müttefiklerden oluşan 50 ülkenin temsilcisi biraraya gelerek 111 maddeden oluşan bir antlaşma imzalamıştır. Dünya tarihinde çok önemli bir yeri olan bu anlaşmanın ana içeriği özet olarak “Birleşmiş Milletlerin kurulması” yönünde olmuştur. 25 Nisan 1945’de San Franscisco konferansından bir araya gelmiş olan 50 ülke bu antlaşmayı 25 Haziran 1945’de oybirliği ile kabul etmiştir. Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin tamamının ve diğer üyelerin çoğunluğunun evet oyu ile anlaşma yürürlülüğe girmiştir.

Güvenlik Konseyi, Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Genel Sekreterlik gibi organları bulunan Birleşmiş milletlerin daimi ve kurucu üyeleri sayılan 5 ülke; karar alma aşamasında önemlidir; çünkü bu 5 ülkeden birisi red oyu verdiğinde Birleşmiş Milletler toplantısında asla karar alınamıyor anlaşma gereği(Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dır bu sözünü ettiğimiz 5 daimi üye).

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ KİM KURDU?

Bu sorunun cevabı biraz karmaşık arkadaşlar. Görünürde 5 kurucu üye bulunmaktadır. Hatta onlardan da önce İngiltere ve Amerika ileri gelmektedir. Ancak bunu devlet bazında değil de kişi bazında ele alırsak; Birleşmiş milletler fikrini ilk ortaya atan kişi olan Franklin D. Roosevelt’i ele alabiliriz.


GÜNCEL YAZILAR:

GELECEK PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?


1 Comment

  1. Birleşmiş Milletler Örgütünün görünürdeki görevi adalet, ekonomi, Dünya barışı’dır.
    Deniyor ama beş daimi üyeden biri alınacak ve alınması acil olan kararlarda red oyu verdiğinde hiç bir faaliyet karara bağlanamıyor.
    O zaman bu “Birleşmiş milletler” kocaman bir safsata’dan ibaret olup bütün insanlığı aldatan, amaca ve ihtiyaca uygun olmayan legal görünümlü etkisiz bir kurumdan öte gidemeyen, hiç bir anlam ifade etmeyen bir kuruluş.
    Yani gereksiz olan bu kurumdan hiç bir cacık olamaz.
    Kısaca anlaşılan bu.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*