AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURLUŞUNA KIM ÖNCÜLÜK ETTİ?

1)Avrupa birliği denilen bu oluşumun kurucusu dünya savaşlarından hemen sonrasında kendini göstermektedir. Özellikle 2. dünya savaşına kadar birbirini yiyen Avrupa’nın sözde modern devletleri bu savaşlar döneminden sonra hasbel kadar akıllanmıştır.

2)1951 yılında Almanya ve Fransa arasında cereyan eden kömür ve çelik başta olmak üzere madenler çatışması onları savaşlar dönemine geri dönmemek adına anlaşma yapmaya itmiştir. Avrupa kömür ve çelik antlaşması(1951) olarak bilinen bu antlaşma Avrupa Birliğinin ilk temelini atan adımdır. Bu anlaşma sayesinde en önemli sanayi hammadeleri olan kömür ve çeliğin sebebiyet verebileceği savaşlar önlenmiş oldu. Bu hammadde dayanışmasına daha sonradan Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya ve Benelüks adlı ülkelerde katılmıştır.

3)Ardından Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi topluluğu adlı iki yeni oluşum daha nüksetti(1957). Bu topluluklardan Avrupa Ekonomik Topluluğu ekonomik anlamda bir beraberliği hedef almaktadır. Atom enerjisi topluğu ise özellikle soğuk savaş dönemi sonrası önü kesilemeyen nükleerleşme Avrupa sınırları içerisinde büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.

4)1967 yılına gelindiğinde ise daha önceden var olan bu 3 topluluk(kömür çelik, ekonomi, atom enerjisi toplulukları) tek bir topluluk olarak “Avrupa topluluğu” adıyla birleşmiştir. Bu birleşme ise Brüksel Antlaşması yoluyla mümkün olmuştır. Bu aşamada Avrupa Toluluğu bünyesine Norveç, İrlanda, Danimarka ve Birleşik Krallığı’da alarak gelişmeye devam etmiştir.

5)1979’da ilk defa Avrupa Parlemontosu seçimleri yapıldı. Bu seçimler ululslarası çapta gerçekleşen ve demokratik olan ilk antlaşmadır.

6)1985’de şu biz Türklerin çok canını yakan shengen pasaportunu yürürlülüğe koyan Shengen Antlaşması hayata geçirilmiştir. Bu aşamaya kadar Avrupa topluluğu bünyesine Portekiz, İspanya ve Yunanistan’ı da katarak neredeyse şu anki haline yakın şekilde tamamlanmıştır.

7)Bu aşamada bizim almanların o meşhur Berlin duvarı 1990’da yıkıldı ve Almanyanın kalan yarısı da bu topluluğa katılmış oldu.

8)Ardından 1992’de Maastricht Antlaşması denilen o anlaşma imzalandı ve Kopenhag kriterleri denilen Avrupa birliğine katılım şartlarını, kriterlerini düzenleyen maddeler belirlendi. Maastricht anlaşması ile ilk defa “Avrupa Birliği” terimi kullanımış olup “3 sütun” dedikleri iskelet oluşturulmuş oldu.

Bu 3 sütun;
a) Avrupa Topluluğu

Bu sütunda Avrupa kıtası içinde ticaret serbestliği, dolaşım özgürlüğü, hammadde paylaşımı, kanunların düzenlenmesi ele alınmıştır.

b) Ortak dışişleri ve güvenliği

Burada ise tüm bu Avrupa birliği ülkelerinin birlik üyesi olmaları sebebiyle diş ülkelerle olan ilişkilerinin nasıl olması gerektiği ele alınmıştır.
c) Avrupa ekonomik topluluğudur.

Bu sütunda adında belirtildiği gibi ekonomik birliktelikten ziyade uluslarası terör, kaçakçılık, rüşvet, uyuşturucu, insan ticareti gibi suçların engellenmesi amacıyla hedeflenen adımlar yer almaktadır.

9)1997 Amsterdam anlaşması ve 2001 Nice anlaşmasının ardından son olarak 2002 yılındaki “ortak para biriminin” euro olmasının kararlaştırılması gündeme gelmiştir. 2007 yılında imzalanan Lizbon Antlaşması ile Avrupa birliği tamamiyle oluşmuş bulunmuştur. Ayrıca bu aralıkta ortak topluluk anayasası da derlenmiştir ve birlik üyelerinin uyması gereken kurallar sıkı sıkıya birarada toplanmıştır.

Avrupa birliğini kim kurdu sorusuna ise biz; yazımızın ilk başında bahsettiğimiz kömür ve çelik antlaşmalarında yer alan iki ülke(Fransa, Batı Almanya) ve Avrupa ekonomik topluluğu bahsinde yer alan Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya olarak cevap verebiliriz. Yani toplamda 6 adet kurucu ülke vardır ilk girişim 2 tanesinin kömür ve çelik atışmasından çıkmıştır… İlginçtir ki listede ingiltere yani Birleşik Krallık yoktur. Bu durum İngiltere’nin uzunca bir dönem bağımsız tek tabanca tarzda kendi kendine yeter bir şekilde varlığını sürdürmesidir. Ayrıca Amerika ile olan sıkı bağlantıları buna mani olmuştur denilebilir.

Avrupa Birliğini kim kurdu?

Batı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtalya.


GÜNCEL YAZILAR:

GELECEK PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*