Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurucusu kim?

Uzun haliyle, yani resmi yazışmalarda kullanılan tam adı ile “Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, Türkiye Cumhuriyeti kabinesinde faaliyet gösteren bakanlıklardan biridir. İlgi alanları ve sorumlulukları tamamen yurttaşların günlük hayatlarındaki çalışma standartları, yaşam seviyeleri, aile kurumunun gelişimi, sosyal devlet anlayışının gerektirdiği aileye, çalışan insana yönelik sosyal hizmetler gibi unsurlardan oluşmaktadır. Yani Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; sabah gittiğimiz iş, çalışmamızın karşılığında ileri yaşlarda işe yarayacak şekilde işlenen sosyal güvence kayıtlarımız, beraber vakit geçirdiğimiz ailemizin mutluluğu, kısacası hiçbir olağandışı aktivitenin olmadığı olağan bir günümüzün her bir saniyesinden sorumludur. Bir de herhangi bir sebeple sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan insanların imdadına yetişmekten…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sahibi kim? Faaliyetlerini kime bağlı olarak yürütüyor? gibi soruların cevaplarına geçmeden önce bu bakanlığın kuruluş sürecinden, kimlerin kurduğundan bahsetmek daha doğru olacaktır. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı kim ne zaman kurdu? sorusunu maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 27 Mayıs 1934 tarihinde; o zamanlar tüm iktisadi ve mali işlerden sorumlu ve dönemin bakanlığı diye tanımlayabileceğimiz “İktisat Vekaleti bünyesinde, 2450 sayılı İktisat Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun” vesilesiyle “İş ve İşçiler Bürosu” adlı bir büro kurulmuş, böylece devletin çalışanlara sosyal güvence sağlayıp haklarını gözettiği bir “çalışma bakanlığı” kavramı oluşmaya başlamıştır. 8 Haziran 1936 tarih 3008 sayılı İş Kanunu ile bu büronun adı “İş Dairesi” olarak değiştirilmiştir. (İktisat Vekaleti, o zamanın Maliye Bakanlığı’dır.)
  • 1945 yılında bu departman iyice ayrıntılandırılmış ve bağımsızlaşmış, tek bir bakanlık haline getirilmiştir. Sonuç olarak 7 Haziran 1945’te 4/591 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile “Çalışma Bakanlığı” kurulmuştur.
  • Çalışma Bakanlığı o tarihten itibaren çağa uyum sağladığı revizyonlar eşliğinde on yıllar boyunca çalışadursun, 1970’li yıllarda bakanlık seviyesinde olacak şekilde bir de sosyal güvenlik işleriyle ilgilenecek bir birime ihtiyaç duyulmuştur. Sonuç olarak 17 Kasım 1974 tarihinde 4/1040 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile “Sosyal Güvenlik Bakanlığı” kurulmuştur.
  • Bir sonraki adımı artık çoğu okurumuz tahmin ediyordur: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları’nın tek bir çatı altında birleştirilmesi… 13 Aralık 1983 tarihinde kabul edilen 184 sayılı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile eskiden iki ayrı bakanlık olan Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilmiş ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” olmuştur.
  • Evet… Adım adım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na doğru geliyoruz. Son bir adım kaldı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı… 3 Haziran 2011 tarihinde, 633 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Fakat bu bakanlığın ömrü çok uzun olmamıştır.
  • Tüm bu sürecin sonucu olarak devlet büyükleri tarafından yazının başında söylediğimiz gibi aile kurumu, toplum yaşamına dair sosyal politikalar, çalışma, yaşam ve sosyal güvenlik standartları gibi toplumun olağan seyrinde işleyen ve sosyal devlet anlayışının belki de en önemli unsurları olan çarklarının tek bir çatı altında toplanması kararlaştırılmış ve 2 Temmuz 2018 tarihinde kabul edilen “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlaması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tek çatı altında birleştirilmiş ve “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” kurulmuştur. Fakat birkaç gün sonra, 10 Temmuz 2018’de, 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” sonucunda bakanlığın adı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Bütün bu kronolojik süreci şöyle özetleyebilir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurucusu kim? sorusunu şöyle cevaplayabiliriz:

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 10 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulmuştur.”

Bakanlığın kurulduğu dönemde cumhurbaşkanlığı görevinde olan kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Söylediğimiz gibi son derece yeni bir kuruluş tarihine sahip olan bu bakanlık; kendinden önce var olan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ile “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”nın birleştirilmesiyle kurulmuştur. Dolayısıyla onların devamı niteliğindedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kimin?

Efendim tabii ki de bir devlet makamından bahsediyor olmamız sebebiyle sorunun soruluş şekli biraz abes olsa da şöyle bir yorum yapabiliriz:

“T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sahibi Türkiye Cumhuriyeti’dir ve bu bakanlık tüm faaliyetlerini T.C. Cumhurbaşkanlığı’na karşı sorumlu olarak yürütmektedir.”

İlk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini ise Zehra Zümrüt Selçuk gerçekleştirmiştir.

İlk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK

Yazıyı bitirmeden önce; başlangıcı bakanlığın en son halini aldığı 10 Temmuz 2018 olacak şekilde bugüne kadar görev yapmış olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları’nın listesi aşağıdaki gibidir:

  1. Zehra Zümrüt SELÇUK (10 Temmuz 2018 – Halen)

Sağlıcakla kalın sevgili okurlar….


GÜNCEL YAZILAR:

DONALD TRUMP KİMDİR?

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*