Abdullah Gül kimdir?-Abdullah Gül’ün biyografisi

Geçmiş dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış olan Abdullah Gül; her siyasi görüşten tüm T.C. vatandaşlarının gayet iyi tanıdığı bir simadır. Aslen Kayserili olup, Kayseri’nin bir köyünde başlayan hayatının kalitesini arttırdığı olağanüstü eğitim ve kültür altyapısı ile Abdullah Gül; kendisine en zıt siyasi görüşte olanların bile bir beyefendi olması itibariyle saygı duyduğu bir isimdir.

Bu yazımızda gençliğinden beri hem akademik hem de politik olarak genç yaşlardan beri son derece yoğun, aktif ve dolu dolu bir hayat yaşamış olan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki Abdullah Gül’ün hayatı, Abdullah Gül’ün biyografisi gibi soruları cevaplayacağız. Bizim gözümüzden kaçan bir ayrıntı olması halinde şimdiden özür dilemekle birlikte, yazının yorum kısmından hiç çekinmeden istediğiniz bilgiyi verebilirsiniz:

Abdullah Gül’ün hayatı

50’ler kuşağının bir çocuğu olan Abdullah Gül; 29 Ekim 1950 tarihinde Kayseri’nin Develi İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. Yani evet; Abdullah Gül’ün doğum tarihi, adeta yıllar sonrasına dair bir işaretmişçesine cumhuriyetin ilan edildiği tarihle aynıdır.

Abdullah Gül’ün bir çocukluk fotoğrafı

Abdullah Gül’ün babasının adı Ahmet Hamdi Gül, annesinin adı Adeviye Satoğlu (Gül)’dür. Abdullah Gül’ün soyağacı 1200’lü yıllara kadar uzanmaktadır, hakkında bilgi vardır. Lakin nispeten anne tarafından, Adeviye Satoğlu’ndan olan soyağacı daha belgeli ve belirlidir. Bizzat Satoğlu Ailesi mensuplarının yaptığı araştırmalar ve ortaya çıkarttığı belgelere göre Satoğlu Ailesi’nin bilinen en eski bireyi, tahminen 1375-1475 yılları arasındaki bir insan ömürlük zaman diliminde yaşamış olan Sivaslı kuyumcu, o zamanki adıyla Sarraf Hüseyin Efendi’dir. Hüseyin Efendi’nin Sivas’ta tanınan bir kuyumcu olmasından ötürü kendisi Sarraf Hüseyin Efendi, ailesi de Sarrafzadeler olarak bilinmiştir.

Sarraf Hüseyin Efendi’nin İbrahim adlı bir oğlu olmuştur. Bu çocuk Konya’da Mevlana Tarikatı’ndan dersler almış, Akşemseddin’den bizzat ders almış ve onunla birlikte İstanbul’un fethinde bulunmuş, Kayseri’ye yerleşmiş, bir dönem burada Hunad Hatun Medresesi’nde ders vermiştir. Tanınan bir şeyh olmuş, hatta o zamanlar “tennur” denilen sıcak fırının üstüne oturup terleyip bir de su içmek şeklinde bulduğu kabızlık tedavisi sebebiyle çevresince tanınacağı isim de belli olmuş: Şeyh İbrahim Tennuri

Şeyh İbrahim Tennuri; tarih ansiklopedilerinde adı geçecek kadar ünlü, Aşık mahlasıyla yazdığı şiirlere ek olarak 5140 beyitlik “Gülzar-ı Manevi”yi yazıp Fatih Sultan Mehmet’e ithaf etmesi üzerine Fatih Sultan Mehmet tarafından kendisine ve oğullarına vergi muafiyeti verilmiş birisidir. Tam doğum yılı bilinmemekle birlikte Şeyh İbrahim Tennuri 1482’de vefat etmiştir. Kendisi Satoğlu Ailesi’ne uzanan Kayseri macerasını Abdullah Gül’ün anne tarafından başlatan kişidir. Yani Abdullah Gül’ün Kayseri’deki anne tarafından soy kütüğünün 1400-1450 arasında başladığı söylenebilir. Devam edelim:

Şeyh İbrahim Tennuri’nin oğullarından biri olan Şeyh Kasım’ın kızı Ayşe, yani Şeyh İbrahim Tennuri’nin torunu; Kayseri’nin ileri gelen ulema din adamlarından Sülayman Efendi (Süleyman değil Sülayman) ile evlenmiştir. Bu evlilikten Kadı Bedreddin Mahmud dünyaya gelmiştir. Kadı Bedreddin Mahmud, bir diğer adıyla “El-Hac Bedreddin Mahmud”, hayatı boyunca Kayseri’nin en zengin adamı olmuştur ve Satoğlu Ailesinin atalarını zenginlikle tanıştıran kişidir. 1558 yılına ait olan belgelerde var olan bilgilere göre o dönemde Kayseri’nin yarısı Sarrafzade Hüseyin Efendi ve Şeyh İbrahim Tennuri’nin küçük torunu olan Kadı Bedreddin Mahmud’a aittir.

Böyle ileri gelen bir aile olarak sürüp giden soyağacı 1800’lere doğru yaklaşırken soyu Sarrafzade Hüseyin Efendi’nin oğlu Şeyh İbrahim Tennuri, onun oğlu Şeyh Kasım’ın kızı Ayşe ve evlendiği Sülayman Efendi’nin oğlu Kadı Bedreddin Mahmud’dan gelen Fatma Hanım; yine Kayseri ileri gelenlerinden Hacı Mükremin ile evlenmiş ve bu aile “Satoğlu” adını almıştır. Soyadı Kanunu olmadığı zamanlarda kendileri “Satoğulları” gibi bir isimle biliniyor olsa gerek

Daha sonraki kuşaklardan, 1876-1968 arasında yaşamış olan Mehmet Ali Satoğlu, Abdullah Gül’ün dedesinin babasıdır ve Kadiri Tarikatı’na mensuptur.

Mehmet Ali Satoğlu bir oğlunun adını İsmail koymuştur ve bu şahıs Abdullah Gül’ün dedesidir. Ayrıca Mehmet Ali Satoğlu’nun eşi, İsmail’in annesinin adı Adeviye’dir ve Cumhurbaşkanı Gül’ün annesinin adı buradan gelmektedir.

Abdullah Gül’ün dedesi olan İsmail Satoğlu ilkokul öğretmenidir ve kızlarından birinin adı Adeviye’dir, kendisi de az önce söylediğimiz gibi kızına annesinin ismini vermiştir ve bu ikinci kuşaktan Bayan Adeviye, Abdullah Gül’ün annesinin ta kendisidir.

Gördüğünüz gibi belgelenmiş, ansiklopedilerde adı geçen önemli şahsiyetlerin bulunduğu, ilim, irfan ve zanaat dolu bir soykütüğü…

Abdullah Gül’ün baba tarafı hakkında yazılı ve belgeli veri daha az olsa da en az anne tarafı kadar köklü bir aileden gelmektedir. Şöyle ki; “Gül” soyadının kökeni Selçuklular döneminde yapılmış olan Gülük Cami’sinden gelmektedir ve Abdullah Gül’ün ataları Kayseri’de inşa edilmiş bu Gülük Cami’sinin imamlarıdır. Bir rivayete göre baba tarafı 1915 yılında Siirt’ten Kayseri’ye göç etmiştir fakat bu iddianın aslı pek sağlam değildir.

Abdullah Gül’ün hayatının ilk yıllarına geçmeden önce bu yoğun soyağacıyla ilgili bir bilgi daha verecek olursak kendisinin Macit Gül adın bir erkek, Hatice Gül adlı bir de kız kardeşi vardır.

Abdullah Gül’ün biyografisi adı altında daha yakın tarihe, Gül’ün dedesinden itibaren baştakilerin mesleklerine ve uğraşlarına bakacak olursak; baba tarafından dedesi olan Hayrullah Efendi ticaretle uğraşırken, Abdullah Gül’ün babası Ahmet Hamdi Gül ise Kayseri’de kurulan ilk sanayi tesisi olan Kayseri Uçak Fabrikası’nda ustabaşı olarak çalışmış, emekliliğinden sonra 1972’de kendi işini kurmuştur. Anne tarafından dedesi olan İsmail Satoğlu az önce söylediğimiz gibi ilkokul öğretmeni iken, annesi Adeviye Satoğlu ise ev hanımıdır.

Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül ve annesi Adeviye Gül

Bebeklik ve çocukluk yıllarını Kayseri’de geçiren Abdullah Gül; yine Kayseri’de bulunan Kayseri Gazi Paşa İlkokulu’nu, ardından Nazmi Toker Ortaokulu’nu çalışkan bir öğrenci olarak tamamladıktan sonra Kayseri Lisesi’ne başlamıştır. Yine burada tarihten bir gaf olarak bir bilgi verecek olursak, Abdullah Gül Kayseri Lisesi’nde üçüncü sınıf öğrencisiyken, Hulusi Akar’da aynı lisede birinci sınıftaydı.

Kayseri Lisesi’nden mezun olan Abdullah Gül İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesine girdi ve 1974 yılında buradan mezun oldu. 1974’te mezun olur olmaz doğrudan doktoraya başlama başarısı gösteren Abdullah Gül, hem İstanbul Üniversitesi’ndeki doktora çalışmalarına devam ederken hem de bu esnada daha kapsamlı araştırmalar yapabilmek ve yabancı dil öğrenebilmek için Londra ve Exeter olmak üzere iki yılını yurt dışında geçirmiştir. Ayrıca 1981 yılında Tuzla Piyade Okulu 1. Tabur’da askerliğini de yapmıştır. 1983 yılında ise doktora tezini bitirmiş ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden doktora mezuniyet belgesini almıştır. Yine doktora çalışmaları sırasında İTÜ’nün Sakarya Mühendislik Fakültesi’nde (Bugünün Sakarya Üniversitesi) kurulacak olan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün kurulmasına yardım etmiş ve beş yıl boyunca burada mühendislik öğrencilerine ekonomi ve iktisat üzerine dersler vermiştir. Nihayet 1983 yılında Abdullah Gül doktora tezini vermiş ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden doktora mezuniyet belgesini almıştır.

Abdullah Gül’ün bir gençlik fotoğrafı

Abdullah Gül’ün siyasi yaşantısının temellerinin yine 1970’ler boyunca sürdürdüğü akademik eğitimi sırasında atıldığını söyleyebiliriz. Çünkü İstanbul Üniversitesi’ndeyken Abdullah Gül; o zamanın sağ görüşlü öğrenci hareketlerinden biri olan, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan’ın da mensup olduğu Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB) öğrenci liderler arasında yer almıştır. Ondan sonra devam eden siyasi kariyeri boyunca da burada temelini attığı dostluklar ve benimsediği davalar sürekli devam etmiştir zaten. Kayseri’de Necip Fazıl ekolünden olan Söğüt Fikir Kulübü’nde çalışmıştır ve ekolün ileri gelenlerinden Ali Biraderoğlu’nun yakın çevresinde bulunmuştur. (Ayrıca bkz: Recep Tayyip Erdoğan kimdir?)

Yine doktora tezi üzerinde çalışmakta olduğu dönemde Abdullah Gül, 1980 yılında Hayrünnisa Gül (Özyurt) ile evlenmiştir.

Abdullah Gül’ün biyografisi

İktisat uzmanı ve siyasetçi bir şahıs olarak Abdullah Gül’ün 1983 yılındaki doktora unvanı alışından 1991 yılındaki milletvekili oluşuna kadarki yaşantısında belirgin olan yönü akademisyenliğidir, ikstisat ve ekonomi uzmanlığıdır. Aynı zamanda kendisi 1983-1991 yılları arasında Suudi Arabistan’ın Cidde Şehri’nde ailesiyle birlikte yaşamış ve burada İslam Kalkınma Bankası’nda ekonomist olarak çalışmıştır. Burada çalıştığı zaman dilimi içerisinde, 1989’da “Uluslararası Ekonomi” dalında doçentlik unvanını kazanmıştır. Yani Abdullah Gül bir doçent doktordur. İngilizce ve Arapça’yı akıcı bir şekilde bilmektedir. Çevresi tarafından her zaman üst düzey bilgiye ve kültüre sahip biri olarak bilinmiştir. Aynı zamanda öğrendiklerini de had safhada hayata geçirmiş ve başkalarına öğretmiştir. Buna bir kanıt olarak Sakarya’daki Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde verdiği dersler haricinde Abdullah Gül’ün dünyanın dört bir yanından fahri ekonomi doktorası veya fahri profesörlük unvanı aldığı üniversiteler şu şekildedir:

Fahri doktora aldığı üniversiteler:

 • Bulgaristan Burgaz Hür Üniversitesi (2003)
 • İngiltere Exeter Üniversitesi (2005)
 • Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi (2007)
 • Romanya Dimitrie Cantemir Hıristiyan Üniversitesi (2008)
 • Kazan Devlet Üniversitesi (2009)
 • Hindistan Amity Üniversitesi (2010)
 • Bangladeş Dakka Üniversitesi (2010)
 • Pakistan Kaid-i Azam Üniversitesi (2010)
 • Güney Kore Hankuk Üniversitesi (2010)
 • Endonezya Üniversitesi (2011)

Fahri ekonomi doktorası aldığı üniversiteler:

 • Çin Kuzeybatı Üniversitesi (2009)

Fahri profesörlük aldığı üniversiteler:

 • Çin Sincan Üniversitesi (2009)
 • Kırgızistan Yusuf Balasagun Milli Üniversitesi (2009)
 • Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi (2010)
 • Türkmenistan İktisat ve Kamu Yönetimi Devlet Enstitüsü (2013)

Abdullah Gül kimdir?

Bu başlığı atmamızın sebebi, Abdullah Gül’ün hayatında ve biyografisinde 1991 yılının ayrı bir milat olmasıdır. 1991 yılı Abdullah Gül’ün TBMM Milletvekili olarak net bir şekilde siyasete atıldığı yıldır. O zamanlar var olan Refah Partisi’ne mensup olan Abdullah Gül; 6 Kasım 1991 – 24 Aralık 1995 yılları arasına tekabül eden 19. dönemde Refah Partisi’nden Kayseri Milletvekili olarak seçilmiştir. Aynı görevi 8 Ocak 1996 – 18 Nisan 1999 arasında ülkeyi yöneten 20. dönemde de devam ettirmiştir.

Abdullah Gül’ün siyasete atılmasının da komik bir hikayesi vardır. 1991 yılındaki yıllık iznine kadar kendisi siyasete atılmayı aklının ucundan dahi geçirmemektedir. 1991’deki yıllık izninde Kayseri’ye geldiği sırada arkadaşları ve yakın çevresi Abdullah Gül’e siyasete atılması, milletvekili adayı olması konusunda yoğun ısrarlarda bulunmuşlar ve ikna etmeyi başarmışlardır. Tarihin bir cilvesidir ki; hiçbir şekilde hesapta olmayıp bir anda alınan bu karar değişikliği, siyaseti aklından dahi geçirmeyen bir adamı cumhurbaşkanı yapmıştır.

Refah Partisi 1998’de kapatıldıktan sonra Fazilet Partisi kurulmuş ve Abdullah Gül Fazilet Partisi’ne katılmıştır. 18 Nisan 1999 – 14 Kasım 2002 tarihleri arasında görev yapan TBMM 21. Dönem’de Fazilet Partisi Kayseri Milletvekili olarak görevine devam etmiştir. Ayrıca 2000 yılındaki Fazilet Partisi 1. Olağan Kongresi’nde, büyük ölçüde AKP’nin de ideolojik temellerini oluşturan “Yenilikçi Hareket” adlı bir akımın öncüsü olarak Fazilet Partisi Genel Başkanlığına aday olmuş fakat çok az bir farkla yarışı Recai Kutan’a karşı kaybetmiştir.

Ayrıca Abdullah Gül; Refah Partisi’nden ilk kez milletvekili olduğu 1991-1995 arasındaki 19. Dönem’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 1995-1999 arası 20. Dönem’de ise TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaparken; 1991-2002 yıllarını kapsayacak şekilde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Türkiye’yi temsil eden parlamenterlerden biri olmuştur. 2001 ve 2002 yıllarında ise NATO Parlamenterler Meclisi Üyesi olmuştur. 2002 yılında birazdan yazının sonundaki listede göreceğiniz üzere kendisi Avrupa Konseyi’nden “Pro Merito Ödülü” ve “Sürekli Onursal Üyelik” unvanı dahi almıştır. Ayrıca; 1996-1999 arasındaki 20. Dönem Milletvekilliği sürecine RP-DYP Koalisyonu ile kurulan 54. Hükümet’in 28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997 tarihleri arasında Devlet Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini de yapmıştır. Bu dönemde daha çok Türk Dünyası ile olan ilişkiler üzerine çalışmıştır.

2001 ve 2003 yılları aynı zamanda Abdullah Gül’ün siyasi kariyerinde bir diğer önemli dönüm noktasıdır: AKP Dönemi…

Biliyorsunuz ki Abdullah Gül AKP’nin kurucu üyelerinden biridir. Dolayısıyla partinin kuruluş tarihiyle aynı olacak şekilde, 2001 yılında AKP’ye geçmiştir. (Ayrıca bkz: AKP’yi kim kurdu?)

Hatırlayacak olursanız 2002 Genel Seçimleri’ni AKP tek başına iktidar olarak kazanmıştır. Abdullah Gül de Kayseri Milletvekili olmuştur ve aynı zamanda dönemin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağı sebebiyle 18 Kasım 2002 – 14 Mart 2003 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 24. Başbakanlığı görevini, kurmuş olduğu 58. Hükümet ile birlikte sürdürmüştür. Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağının 2003 yılında kaldırılması ve 9 Mart 2003’te Siirt Milletvekili olması üzerine Abdullah Gül ve 58. Hükümet istifa etmiştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın 25. Başbakan olduğu 59. Hükümet’te Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak 2007 Genel Seçimleri’ne kadar, 14 Mart 2003 – 28 Ağustos 2007 tarihleri arasında çalışmıştır.

Abdullah Gül; 22 Temmuz 2007 seçimlerinde de AKP Kayseri Milletvekili olmıştur fakat 28 Ağustos 2007’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni kazanması üzerine 28 Ağustos 2007 – 28 Ağustos 2014 tarihleri arasında görevi Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı olarak devam etmiştir.

Abdullah Gül’ün hayatı, biyografisi gibi konulara yanıt olarak biraz karmaşık gelebilecek bu süreci son bir kez şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Milli Türk Talebe Birliği öğrenci liderlerinden biri (1970’ler ve 1980’ler)
 • TBMM 19. Dönem Refah Partisi Kayseri Milletvekili (6 Kasım 1991 – 24 Aralık 1995)
 • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği (6 Kasım 1991 – 24 Aralık 1995)
 • TBMM 20. Dönem Refah Partisi Kayseri Milletvekili (8 Ocak 1996 – 18 Nisan 1999)
 • TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeliği (8 Ocak 1996 – 18 Nisan 1999)
 • Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü (28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997)
 • TBMM 21. Dönem Fazilet Partisi Kayseri Milletvekili (18 Nisan 1999 – 14 Kasım 2002)
 • Avrupa Parlamenterler Meclis Üyeliği (1991 – 2002)
 • NATO Parlamenter Meclis Üyeliği (2001 – 2002)
 • TBMM 22. Dönem AKP Kayseri Milletvekili (14 Kasım 2002 – 23 Temmuz 2007)
 • Türkiye Cumhuriyeti 24. Başbakanlığı (18 Kasım 2002 – 14 Mart 2003)
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıığı ve Başbakan Yardımcılığı (14 Mart 2003 – 18 Ağustos 2007)
 • TBMM 23. Dönem AKP Kayseri Milletvekili (22 Temmuz 2007 – 28 Ağustos 2007)
 • Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanlığı (28 Ağustos 2007 – 28 Ağustos 2014)

Evet….. Gördüğünüz gibi aile soyağacıydı, akademik çalışmalardı ve unvanlardı, milletvekilliğiydi, binbir çeşit parlamento ve komisyon üyeliğiydi derken hayli uzun, her bir saniyesi verimli ve aktif geçen bir hayat gerçekten… Siyasi görüşü fark etmeksizin herkesin evvela böyle nitelikli bir hayatı ve kariyeri takdir etmesi, karşıt fikirlerini bu saygı çerçevesinde belirtmesi gereklidir.


1980 yılında Hayrünnisa Gül ile evlenmesi dışında Abdullah Gül’ün ailevi yaşantısı hakkında biraz daha bilgi verecek olursak; Abdullah-Hayrünnisa Gül çiftinin Ahmet Münir Gül (d. 1983), Kübra Sarımermer (Gül) (d. 1985), Mehmet Emre Gül (d. 1991) adlı üç çocuğu vardır.

soldan sağa: Ahmet Münir Gül, Mehmet Emre gül, Abdullah Gül, Hayrünnisa Gül, Kübra Sarımermer Gül, Mehmet Sarımermer

Son bir bilgi olarak Abdullah Gül’ün hayatı boyunca farklı devletlerden, meclislerden, parlamentolardan aldığı nişanlar ve madalyalar listesi ise şu şekildedir:

 • Avrupa Birliği Pro Merito Madalyası – 2002
 • Suudi Arabistan Abdülaziz el-Suud Nişanı – 9 Kasım 2007
 • Birleşik Krallık Büyük Banyo Nişanı (İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı) – 13 Mayıs 2008
 • Katar Bağımsızlık Kolyesi – 17 Ağustos 2009
 • İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı – 17 Kasım 2009
 • Portekiz Prens Henry Nişanı – 12 Mayıs 2009
 • Kuveyt Büyük Mübarek Nişanı – 21 Aralık 2009
 • Kamerun Cumhuriyeti Cesaret Nişanı – 16 Mart 2010
 • Pakistan Nişanı – 31 Mart 2010
 • Birleşik Krallık Chatham House Ödülü – 9 Kasım 2010
 • Macaristan Cumhuriyeti Liyakat Nişanı – 15 Kasım 2011
 • Hollanda Aslanı Büyük Şövalye Nişanı – 16 Nisan 2012
 • Kazakistan Altın Kartal Nişanı – 11 Ekim 2012
 • İsveç Serafim Kraliyet Nişanı – 11 Mart 2013
 • Gürcistan Aziz George Zafer Nişanı – 19 Nisan 2013
 • Türkmenistan Cumhurbaşkanının Yıldızı Nişanı – 29 Mayıs 2013
 • Norveç Aziz Olaf Nişanı – 5 Kasım 2013
 • Azerbaycan Haydar Aliyec Nişanı – 12 Kasım 2013
 • Lüksemburg House Nassasu Altın Aslan Nişanı – 18 Kasım 2013
 • Türkmenistan Uluslararası Mahtumkulu Ödülü – 3 Haziran 2014
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Nişanı – 19 Temmuz 2014
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası – 28 Ağustos 2014

Son olarak; akademik ve siyasi kariyeri boyunca Abdullah Gül’ün yazdığı kitaplar şu şekildedir:

 • Demokrasi ve Hukuk Yolunda
 • Global Perspektif
 • Gelecek Yakın
 • Diplomaside Erdemli Güç
 • Türkiye’yi ve Dünyayı Yeniden Düşünmek

Ek olarak; Kayseri’de kurulmuş olan ve 2010’dan beri eğitim vermekte olan Abdullah Gül Üniversitesi adlı bir vakıf üniversitesi vardır. Bu üniversite hakkındaki yazımızı da isminin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.


GÜNCEL YAZILAR:

GELECEK PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*