Dadi’nin kurucusu kim?-Çin’in ticari araç üreticisi

Changan’ı kimler kurdu?-Çin’in en köklü otomobil markalarından

BYD Otomotiv kimlerin?-Kökeni hangi ülkeden?

BAIC Otomotiv’in sahibi kim?-Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden biri

GAZNE DEVLETİNİN KURUCUSU KİMDİR?

Devletler 2 Nisan 2015

Diğer Türk devletlerinden alıştığımızdan biraz farklı bir coğrafyada; Afganistan’da kurulan Gazne Devleti; 963 yılında Alp Tegin tarafından kurulmuştur. Devlet; ismini başkenti olan Gazne’den alır.

Afganistan ve Doğu İran’da Farslarla beraber yaşayan Türklerin kurduğu bu Gazneli Devleti; Alp Tegin’in damadı Sebük Tegin zamanında tam bağımsızlığını kazanmış ve yükselişe geçmiştir. Zaten Alp Tegin; Fars asıllı bir topluluk olan Samanilerin üst düzey bir kumandanı idi ve sonradan darbe yaparak Gazneli Devleti’ni kurmuştur.

Sebük Tegin’den sonra tahta geçen Gazneli Mahmut döneminde ise devlet altın çağını yaşamış; sınırlarını Hint Okyanusuna kadar genişleterek denizlere inmeyi başarmıştır.

Fakat Gazneli Mahmut’un ölümünden sonra işler pek de iyi gimemiş; devlet önemli toprak kayıplarına uğramıştır. 1.Mesut döneminde başlayan bu gerileme en çok da diğer Türk devleti olan Selçuklulara yaramıştır. Öyle ki; Gaznelilerin neredeyse tüm batı toprakları Dandanakan Savaşıyla beraber Selçuklu hakimiyetine girmiştir.

Zamanla Afganistan’da sıkışıp kalan Gazneliler; bu kez de Fars asıllı bir diğer topluluk olan Gurlular karşısında zor durumda kalmıştır. 1151’de elinde sadece Hindistanın iç kesimlerinde bazı topraklar kalan Gazne Devleti; 1186 yılında Hüsrev Melik’in esir alınmasından sonra fiilen sona ermiş; kısa süre sonra da tarih sahnesinden silinmiştir.

Gaznelilerin torunları olan Türklerin bir kısmı diğer Türk devletlerinin himayesinde varlığını sürdürmüş; bir kısmı da Farsların arasında asimile olarak kaybolmuştur.

Gazneli Devletini kim/ne zaman kurdu?: Alp Tegin-963

Gazneli Devletini kim/ne zaman yıktı?: Gurlular-1186

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.